Skansen

Konsums mjölkbutik från 1930
Malte charmar alla....
Järnhandeln 1930
Wokpaus